Start
poniedziałek, 11 grudzień 2017
 

Witamy wszystkich myśliwych i sympatyków łowiectwa

na stronie Koła Łowieckiego "DZIK" w Ćmielowie


Święty Hubercie nasz patronie. Ty, będąc biskupem, przez gorliwość i zatroskanie o swoją owczarnię, ukazywałeś innym miłość do Boga. Prosimy Cię, daj nam, abyśmy za Twoim przykładem służyli Bogu i ludziom. Niech z Twoją pomocą roztropnie korzystamy z darów lasu i sprawujemy
pieczę nad zwierzętami. Obdarz nas szlachetnym sercem, pewną ręką i bystrym okiem na każdym polowaniu oraz wypraszaj Boże błogosławieństwo w całym naszym myśliwskim życiu.

Święty Hubercie módl się za nami
i darz nam w borze.
Darz Bór